Andreu ha estudiat el Doble Grau de Sociologia i Ciències Polítiques a la Universitat de València. Després d’haver realitzat les practiques curriculars a la nostra firma, continua formant part del nostre equip com a consultor de Governança Pública.

La metodologia qualitativa i el desenvolupament de diagnòstics de situació per al disseny de polítiques públiques es configuren com les seues principals inquietuds professionals. A més, recentment ha centrat la seua activitat en l’elaboració de plans municipals, tant d’Infància i Adolescència com d’Inclusió i Cohesió Social.

_______

Andreu ha estudiado el Doble Grado de Sociología y Ciencias Políticas en la Universidad de Valencia. Después de haber realizado las prácticas curriculares en nuestra firma, continúa formando parte de nuestro equipo como consultor de Gobernanza Pública.

La metodología cualitativa y el desarrollo de diagnósticos de situación para el diseño de políticas públicas se configuran como sus principales inquietudes profesionales. Además, recientemente ha centrado su actividad en la elaboración de planes municipales, tanto de Infancia y Adolescencia como de Inclusión y Cohesión Social.

afrances@equalitat.es