• Les campanyes d’ODS són una eina essencial per a traslladar els objectius mundials a les qüestions locals i al seu veïnat.
  • L’Ajuntament del Poble Nou de Benitatxell va confiar en EQUÀLITAT, participació i igualtat per a l’assessorament tècnic i l’impuls d’aquesta iniciativa innovadora.

En moltes ocasions sembla que la ciutadania queda allunyada d’aquelles polítiques creades en l’àmbit global bé per falta de comunicació o bé pel desconeixement de l’aplicació d’aquestes accions en una escala local. Conscients d’aquestes limitacions i observant la importància del que des de Nacions Unides es promulga, s’ha buscat crear una eina que compile tots dos objectius: la divulgació dels ODS i el seu significat i l’aplicació d’aquests a través d’accions locals de persones que, a més a més, formen part del municipi i de la seua idiosincràsia.

Amb tot, es va crear la Campanya Municipal de Promoció de l’Agenda 2030 i els ODS: “Be sustainable my friend!”; una original campanya en la qual la gent del Poble Nou de Benitatxell era la protagonista de tota una sèrie de recursos audiovisuals en què mostraven la seua tasca i com, a través d’aquesta, estaven contribuint amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides. En aquest sentit, cal destacar la cura amb la qual es van haver de seleccionar els perfils de les persones protagonistes, ja que aquestes havien de tenir un projecte que fomentara el desenvolupament sostenible del municipi i, a més a més, havien de poder donar-lo a conéixer.

Al Poble Nou de Benitatxell vam voler destacar la conjugació de llengües i cultures i és per aquest motiu que el global de la campanya estava traduïda tant al valencià, com a l’anglés; un binomi que es mostrava també a les persones protagonistes, ja que aquestes provenien de distints països.

Amb tot, es va crear una campanya que fora divulgativa i de sensibilització, però també una campanya on es traslladaren projectes de vida que foren innovadors, fomentant així l’esperit innovador i de progrés del municipi. La campanya, que va rebre un nom realment original, va estar formada per unes creativitats inicials seguides d’un vídeo com a tancament. Les creativitats funcionaven com un xicotet avanç que culminava amb un vídeo realment sensibilitzador i, a voltes, emotiu.

Des d’EQUÀLITAT, participació i igualtat considerem que iniciatives com aquesta requereixen especial atenció en tant que treballen el present, però també el futur. És per aquest motiu que, des d’ací, agraïm també a l’Ajuntament del Poble Nou de Benitatxell la confiança depositada en el nostre equip professional, així com la seua implicació en crear un municipi sostenible en totes les seues dimensions: la mediambiental, la social i l’econòmica.

Si vols veure el vídeo de la campanya, sols has que visitar el següent enllaç:

Comunicació EQUÀLITAT