Graduada en Dret i Ciències Polítiques i de l’Administració Pública per la Universitat de València, amb una estada el darrer any a la Universitat de Granada. Actualment es troba en formació, especialment a l’àmbit de la igualtat de gènere.

Les pràctiques universitàries les va realitzar a la nostra firma, on ara ocuparà el lloc de consultora junior, reforçant la elaboració i implementació de Plans de Igualtat, així com els projectes que giren entorn aquest eix.

………….

Graduada en Derecho y Ciencias Políticas y de la Administración Pública por la Unviersitat de Valencia, con una estancia el último año en la Universidad de Granada. Actualmente se encuentra en formación, especialmente en el ámbito de la igualdad de género.

Las prácticas universitarias las realizó en nuestra firma, donde ahora ocupará el puesto de consultora junior, reforzando la elaboración e implementación de Planes de Igualdad, así como los proyectos que giran en torno a dicho eje.

cborras@equalitat.es