Graduada en Dret i Ciències Polítiques i de l’Administració Pública per la Universitat de València, amb una estada a la Universitat de Granada. Actualment es troba realitzant el Màster Oficial Interuniversitari en Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania, impulsat per l’Institut Interuniversitari d’Estudis de Dones i Gènere (IIEDG), en el qual participen, a través d’un conveni, la Universitat de Barcelona, com a coordinadora, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Girona, Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat Rovira i Virgili, Universitat de Vic, Universitat de Lleida i Universitat Pompeu Fabra. Tanmateix, ha realitzat formació acreditada en qüestions d’igualtat, participació i municipalisme, ítems que treballa a la consultora.

Les pràctiques universitàries les va realitzar a la nostra firma, i des de fa un any ocupa el lloc de consultora d’igualtat, reforçant l’elaboració, implementació i adaptació de Plans d’Igualtat, així com els projectes que giren entorn aquest eix. A més, ha executat els projectes de plans d’Infància i Adolescència municipals, treballant conjuntament amb institucions, centres escolars i població infantil, partint de la ferma creença de què la participació és el vehicle més adequat perquè la societat civil transforme les polítiques públiques; sempre mitjançant la transversalitat de la igualtat interseccional.

________

Graduada en Derecho y Ciencias Políticas y de la Administración Pública por la Universidad de Valencia, con estancia en la Universidad de Granada. Actualmente está realizando el Máster Oficial Interuniversitario en Estudios de la Mujer, Género y Ciudadanía, impulsado el Instituto Interuniversitario de Estudios   de Mujer y Género (IIEDG), en el que participa, a través de un convenio de la Universidad de Barcelona, como coordinadora, Universidad Autónoma de Barcelona, Universidad de Girona, Universidad Politécnica de Cataluña, Universidad   Rovira i Virgili, Universidad de Vic, Universitat de Lleida.  Asimismo, ha realizado formación acreditada en materia de igualdad, participación y municipalismo, ítems en los que trabaja en la consultora.

Las prácticas universitarias se realizaron en nuestra firma, y durante un año ocupa el cargo de consultora de igualdad, reforzando la elaboración, implementación y adaptación de Planes de Igualdad, así como los proyectos que giran en torno a este eje. Además, ha ejecutado los proyectos de los planes municipales de Infancia y Adolescencia, trabajando en conjunto con instituciones, centros escolares y población infantil, partiendo de la firme convicción de que la participación es el vehículo más adecuado para que la sociedad civil transforme las políticas públicas, siempre a través de la transversalidad de la igualdad interseccional.

cborras@equalitat.es