• El Consell d’Igualtat i Diversitat és el nou òrgan de participació del municipi, que serà encarregat d’assumptes relatius a la igualtat de gènere, la diversitat i la lluita contra la discriminació.
  • La realització d’aquesta activitat formativa compta amb la financiació per part de l’àrea d’Igualtat de la Diputació de València.

En el marc de la implementació d’accions previstes al I Pla Municipal d’Igualtat, l’Ajuntament de Montserrat ha promogut la realització hui a la vesprada d’una sessió formativa en matèria d’igualtat de gènere dirigida a les persones integrants del nou Consell sectorial de Participació que s’ha creat a Montserrat: El Consell Municipal d’Igualtat i Diversitat.

Amb l’objectiu que de que la finalitat d’aquest consell de nova creació, la consolidació a Montserrat d’una cultura igualitària i de respecte a la diversitat, aquesta sessió formativa va repassar amb les persones assistents els diferents elements que composen les desigualtats existents i les metodologies més útils per a dur a terme una lluita efectiva per la igualtat efectiva entre dones i homes.

La sessió formativa va tindre lloc al propi ajuntament i va durar des de les 16:00 a les 19:00 hores de la vesprada. La conductora de la sessió va ser Sònia Morató, consultora en igualtat i formació d’EQUÀLITAT i especialitzada en la realització d’activitats didàctiques amb perspectiva de gènere.

Aquesta activitat compta amb la subvenció pública per part de l’Àrea d’Igualtat de la Diputació de València.

Comunicació EQUÀLITAT