Des de fa uns dies tenim el gust de comptar en EL nostre equip amb Helena Hernández Andreu, estudiant de Sociologia i Ciències Polítiques i de l’Administració a la Universitat de València, com a part de la realització de les seues pràctiques curriculars.

En el context de la seua formació, ha realitzat també una estada de quatre mesos a Roma, en la Universitat Roma III, on s’ha centrat en l’àmbit dels Estudis Internacionals, així com unes pràctiques extracurriculars enfocades en la lluita pels drets humans dels activistes mediambientals.

Malgrat no haver finalitzat encara els seus estudis, té com a objectiu a curt termini realitzar un estudi de postgrau en qüestions de gènere, sexualitat i igualtat, amb la finalitat d’acabar de formar-se personal i professionalment en aquest àmbit.

Desde hace unos días tenemos el gusto de contar en nuestro equipo con Helena Hernández Andreu, estudiante de Sociología y Ciencias Políticas y de la Administración en la Universitat de València, como parte de la realización de sus prácticas curriculares.

En el contexto de su formación, ha realizado también una estancia de cuatro meses en Roma, en la Universidad Roma III, donde se ha centrado en el ámbito de los Estudios Internacionales, así como unas prácticas extracurriculares enfocadas en la lucha por los derechos humanos de los activistas medioambientales.

A pesar de no haber finalizado todavía sus estudios, tiene como objetivo a corto plazo realizar un estudio de posgrado en cuestiones de género, sexualidad e igualdad, con el fin de acabar de formarse personal y profesionalmente en este ámbito.

Comunicació EQUÀLITAT