• Aquest projecte està dirigit a l’alumnat de 5é i 6é de primària
  • Es pretén visibilitzar les dones en professions tradicionalment masculinitzades

Des de la Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament d’Alfara del Patriarca, s’inicia el projecte ‘Jo trie el meu futur’, amb l’objectiu principal de donar reconeixement i visibilitat a les dones en professions on es troben infrarepresentades. Comptarem amb la presència de Susana Gisbert Grifo, Fiscal Delegada de Delictes d’Odi de València i escriptora; Reyes Martí Miró, pirotècnica i propietària de “Pirotècnia Martí”; i Noelia Pomares Muñoz, Policia Local de l’Ajuntament d’Ondara, tres ponents que estaran acompanyades de la moderadora Laura Hervàs Martínez, psicòloga i agent d’igualtat a EQUÀLITAT, participació i igualtat.

Aquesta iniciativa està dirigida a l’alumnat de 5é i 6é de primària, així com a les famílies, i consta de tres accions. D’una banda, dues conferències, una per al CE Ramón y Cajal i l’altra per al CEIP San Joan de Ribera, on intervindran tres dones de la Comunitat Valenciana, que ocupen càrrecs tradicionalment masculinitzats. En aquestes conferències, les ponents donaran a conèixer la seua trajectòria professional, experiències, facilitats i dificultats que han pogut trobar-se i, a més, mostraran materials representatius dels seus llocs de treball.

D’altra banda, es gravarà i dissenyarà un vídeo amb un resum de les experiències de les ponents, així com de les intervencions de l’alumnat. I, en última instancia, s’elaborarà un díptic i un cartell amb caràcter informatiu i sensibilitzador dirigit especialment a les famílies, amb la finalitat de promoure la coeducació i combatre estereotips i rols sexistes.

L’acte tindrà lloc el dimecres, 28 d’abril de 2021, de 9:30 a 13:00 hores, al Trinquet.

Comunicació EQUÀLITAT