• Durant les pròximes setmanes s’iniciaran els treballs emmarcats dins de l’Estratègia d’Actualització del Portal de Transparència 2021.
  • Aquest projecte està subvencionat íntegrament per la Diputació de València i la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica de la Generalitat Valenciana.

Com és habitual any rere any, l’Ajuntament de la Barraca d’Aigües Vives ha iniciat novament les labors d’actualització del Portal de Transparència amb les quals es pretén, a més de complir amb l’estrictament establit en la normativa estatal i autonòmica en l’àmbit de la transparència i el bon govern, satisfer plenament les demandes veïnals de més informació pública a través d’un accés clar, comprensible i intuïtiu.

Per a l’execució de la nostra Estratègia d’Actualització del Portal de Transparència 2021, comptarem novament amb els serveis de la consultora valenciana referent en Govern Obert, EQUÀLITAT, participació i igualtat, qui ha posat a la disposició del consistori un integrant de la seua plantilla per a agilitar, en primer lloc, els treballs de recopilació dels expedients, informes i altres documents pendents d’incorporar a la plataforma i, en segon lloc, la posada al dia del Portal, així com la configuració de determinats aspectes de la nostra pròpia pàgina web.

Amparo-Heidi Camarasa Perales, vocal de transparència de la Junta Veïnal, ha exposat que els principis de publicitat activa i de promoció del dret d’accés a la informació pública per part de la ciutadania “sempre han sigut part fonamental de la meua agenda de gestió pública local, perquè sense informació pública objectiva, clara i veraç no es pot parlar de qualitat democràtica, ni tampoc impulsar una ciutadania crítica compromesa i preparada per a participar en els assumptes públics”.

Per part seua, l’alcaldessa de la Barraca d’Aigües Vives, Verònica Almunia Català, ha expressat que “des de l’Ajuntament, afrontem aquest projecte amb enorme il·lusió, convicció i gran sentit de la responsabilitat, perquè desitgem afermar-nos, dins de les nostres capacitats, com una entitat cada vegada més transparent, més col·laborativa i, per tant, més oberta i pròxima a les nostres veïnes i veïns”.

L’Estratègia d’Actualització del Portal de Transparència 2021 compta amb la validació tècnica i el suport econòmic de la Diputació de València i la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, sent el projecte beneficiari de la línia de subvencions destinades a municipis i entitats locals menors per al foment de la transparència i el bon govern durant el present exercici.

Comunicació EQUÀLITAT