• L’Ajuntament continua treballant per la consecució de la igualtat real i efectiva, una voluntat que ja es va materialitzar amb el Pla d’Igualtat intern del consistori, aprovat l’any 2017.
  • El I Pla Municipal d’Igualtat de Museros ha estat elaborat a partir d’un ric procés sociològic que ha intentat captar les percepcions de la ciutadania.

L’Ajuntament de Museros, que ha comptat amb la coordinació de l’equip tècnic d’EQUÀLITAT, participació i igualtat, ha desenvolupat el seu I Pla Municipal d’Igualtat que es caracteritza per fomentar la implicació de la ciutadania, reforçant així factors tan rellevants com la participació, la representativitat o la corresponsabilitat. Sense oblidar el més important: implementar la perspectiva de gènere en els assumptes locals i en tots els àmbits de la vida quotidiana.

En línies generals, es tracta d’un projecte que procura conéixer quines són les necessitats i preocupacions de la ciutadania en matèria d’igualtat, treballant així sobre els problemes reals del municipi i de la gent que en ell habita. La igualtat de gènere és un dret de totes les persones i són les administracions les que han de garantir-la en tots els sectors.

És per això, que aquest document compta amb un pla d’acció basat en la transversalitat i estructurat en les següents àrees: introducció a la perspectiva de gènere en les actuacions municipals; associacionisme i participació; educació, cultura i esports; ocupació i empresa; salut i benestar; i, finalment, prevenció contra la violència de gènere i masclista.

Els treballs de governança fets amb el pla han suposat que es tracte d’un projecte consensuat, un consens que ha estat demostrat a l’hora de l’aprovació d’aquest, duta a terme el passat 9 de desembre de 2021 al Ple Municipal. Totes les forces polítiques representades en aquest òrgan van aprovar, per unanimitat, el mateix, donant compte de la voluntat de la totalitat del consistori per garantir que Museros siga, cada dia, un municipi més igualitari i inclusiu amb tots els col·lectius que conviuen al terme.

L’alcaldessa de Museros, Cristina Civera Balaguer, destaca el potencial transformador d’aquest I Pla Municipal d’Igualtat de Dones i Homes 2021-2024, no només pel treball de diagnòstic realitzat, sinó també per la diversitat de les accions proposades; unes accions amb les quals l’ajuntament es compromet a garantir el màxim benestar del veïnat.

D’altra banda, la regidora de Polítiques d’Igualtat de Gènere, Polítiques Inclusives, Joventut i Cooperació Internacional, Némesis Cardona Gómez, remarca l’esforç de totes les persones que han participat en aquest projecte, agraint la seua implicació. També sense oblidar altre aspecte important del pla: el seu àmbit d’actuació, en el qual es contemplen tots els aspectes vitals i quotidians de la població.

Ara, l’Ajuntament de Museros, es compromet a dur a terme una correcta implementació que trasllade a la pràctica totes les metes descrites en el document.

Comunicació EQUÀLITAT