Graduada en Dret i Ciències Polítiques i de l’Administració Pública per la Universitat de València, amb una estada el darrer any a la Universitat de Granada. Actualment es troba en formació universitària en matèria d’igualtat i gènere

Les pràctiques universitàries les va realitzar a la nostra firma, on ara ocuparà el lloc de consultora d’igualtat, reforçant la elaboració i implementació de Plans de Igualtat, així com els projectes que giren entorn aquest eix.

………….

Graduada en Derecho y Ciencias Políticas y de la Administración Pública por la Unviersitat de Valencia, con una estancia el último año en la Universidad de Granada. Actualmente se encuentra en formación universitaria en materia de igualdad y género.

Las prácticas universitarias las realizó en nuestra firma, donde ahora ocupa el puesto de consultora de igualdad, reforzando la elaboración e implementación de Planes de Igualdad, así como los proyectos que giran en torno a dicho eje.

cborras@equalitat.es