• L’Ajuntament de Moixent promourà, juntament amb la nostra marca, el projecte municipal “Infància en moviment” per a la promoció dels drets de la infància en el municipi de Moixent.
  • EQUÀLITAT, consultora referent en la Comunitat Valenciana, en matèria d’igualtat de gènere, participació ciutadana i transparència pública, es farà càrrec del projecte.

Ens ompli d’orgull comunicar que la nostra marca, EQUÀLITAT, col·laborarà conjuntament amb l’Ajuntament de Moixent per a impulsar el projecte municipal “Infància en moviment”. Projecte que pretén visibilitzar i integrar totes les demandes de la població més xicoteta del municipi, fent complir d’aquesta forma, els drets recollits en la Convenció dels Drets del Xiquet de les Nacions Unides.

És un projecte on la seua idiosincràsia innovadora i integradora, permetrà sentir i escoltar al sector de la població, que de normal menys veu se li dona. I per aquesta mateixa raó, l’Ajuntament de Moixent amb la seua visió de donar veu a totes les persones del municipi, ha decidit impulsar aquest projecte tan important com necessari amb la nostra marca, amb EQUÀLITAT.

La consecució d’aquest projecte, que tindrà una duració d’aproximadament 2 mesos, podrà dur-se a terme gràcies als recursos atorgats per la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana. Entre moltes de les accions que es duran a terme, destaquem les següents:

  1. Es realitzarà una planificació del projecte amb els responsables tècnics i polítics de l’Ajuntament de Moixent, on es tractaran temes com el disseny de cartelleria de la jornada, la gestió de les invitacions a la mateixa i la presentació i estructuració de la metodologia del projecte.
  2. S’elaborarà un diagnòstic participatiu, sobre les demandes, necessitats i percepcions de la situació de la infància en el municipi de Moixent, on els destinataris principals serà la població infantil.
  3. S’impulsarà una campanya de comunicació en línia sobre els drets de la infància recollits en la Convenció dels Drets del Xiquet i en la normativa estatal i autonòmica. Amb aquesta acció es pretendrà fomentar la participació activa de les AMPAS, de l’alumnat i el professorat.

Des d’EQUÀLITAT, donar les gràcies a l’Ajuntament de Moixent per confiar en la nostra marca per a dur a terme aquest gran projecte. Desitgem, que el resultat d’aquesta campanya reforce el reconeixement de la dignitat humana fonamental de la infància, així com la necessitat de garantir la seua protecció i desenvolupament. Perquè una infància plena d’alegria i felicitat, aconsegueix sembrar uns grans fonaments per al futur. Moixent per la Infància, “Infància en Moviment”.

Comunicació EQUÀLITAT