Sergi va cursar Filologia Hispànica en la Universitat de València on obtingué coneixements teòrics avançats en estudis de gènere i teoria queer, i paral·lelament per compte propi fins hui.

Ha exercit professionalment com a professor d’espanyol com a llengua estrangera en distintes acadèmies i ha sigut examinador de l’acreditació oficial d’espanyol de l’Institut Cervantes (DELE). Compta amb experiència en edició i assessoria lingüística.

En l’àmbit de la igualtat, es formador en Societat de la Informació i TIC amb enfocament de gènere per a dones professionals i de l’àmbit rural, i ha assistit a diverses jornades, seminaris i conferències sobre igualtat i violències de gènere.

Ha completat la seua formació en gènere i igualtat cursant el Certificat de Professionalitat de Promoció per a la Igualtat Efectiva de Dones i Hòmens, on obtingué un enfocament aplicat, i des d’on s’ha incorporat a EQUÀLITAT en la modalitat de pràctiques.

Comunicació EQUÀLITAT