fbpx

Subvencions esport i salut

Subvencions esport i salut

Subvenciones

Subvencions esport i salut


Subvencions esport i salut:  per a l’execució del programa de prescripció d’activitat i exercici físic orientat a la salut. Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport GVA

En el marc del «Component 26: Pla de foment del sector de l’esport» del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, la Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana convoca subvencions destinades a entitats locals per a l’execució del programa de prescripció d’activitat i exercici físic orientat a la salut denominat ‘En moviment’. 

Les actuacions finançades tenen un caràcter esportiu beneficiós per a la salut i han d’enquadrar-se en la creació d’almenys una unitat d’activitat i exercici físic (UAEF) en cada municipi o mancomunitat de municipis. 

 

Quines entitats són les beneficiàries? 

Municipis, mancomunitats de municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana, així com organismes i entitats del sector públic adscrites a les anteriors, que s’adherisquen el conveni per a realitzar un programa de prescripció d’activitat i exercici físic orientat a la salut denominat «En moviment», i que desenvolupen les actuacions necessàries per a la implementació i execució, en el seu àmbit territorial, del programa «En moviment», amb la creació, d’almenys, una unitat d’activitat i exercici físic (UAEF). 

Les entitats locals hauran d’adherir-se al Conveni entre la Generalitat, a través de les conselleries de Sanitat Universal i Salut Pública, i d’Educació, Cultura i Esport, i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies per a realitzar un programa de prescripció d’activitat i exercici físic orientat a la salut des d’Atenció Primària del Sistema Valencià de Salut en els municipis de la Comunitat Valenciana denominat «En moviment», mitjançant acord plenari de l’òrgan competent municipal.


Quins requisits han de complir les entitats per a tindre la condició de beneficiàries? 

  • Presentació del certificat d’acord plenari d’adhesió al conveni.
  • Compromís de crear, almenys, una unitat d’activitat i exercici físic (UAEF) en el seu àmbit territorial.
  • Presentació del certificat d’estar tots els professionals de l’esport i l’activitat física que participen en el programa en el col·legi professional corresponent o disposar d’una assegurança de responsabilitat civil derivat de la seua professió. Este requisit no serà exigible quan el professional siga empleat públic al servici de l’entitat.
  • Presentació del programa de prescripció d’activitat i exercici físic «En moviment» amb la creació d’una unitat d’activitat i exercici físic (UAEF) en el seu àmbit territorial: justificació, objectius, protocols, digitalizació, difussió i avaluació, i pressupost. 

Quin és el termini de presentació de sol·licituds? 

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 29 de febrer de 2024. 


Quines són les despeses subvencionables? 

Són subvencionables les despeses de l’execució del programa estrictament necessaris i que de manera indubtable responguen al compliment del seu objecte, sempre que es realitzen en el termini establit en la convocatòria. En concret: 

  • Despeses salarials o honoraris dels professionals de l’esport que participen en el programa, així com de la persona coordinadora de la UAEF.
  • Ferramentes digitals que tinguen la consideració de despesa corrent i siguen necessàries per a la gestió i execució del programa, així com del seguiment de les persones usuàries per part de la UAEF.
  • Adquisició de material i equipament esportius, no inventariable, exclusivament per al programa.
  • Altres despeses derivades de la gestió del programa i activitats. 

Quin és l’import subvencionable? 

L’import màxim de subvenció és de 25.000 euros per entitat local. 

La subvenció concedida no podrà superar, en cap cas, el 60% del cost total de pressupost presentat, de tal mode que el 40% restant haurà de ser aportat per l’entitat local beneficiària. 

En EQUÀLITAT posem a la teua disposició nostra acreditada experiència en la gestió integral de subvencions: des de l’elaboració de la proposta fins a l’execució i justificació del projecte ens ocupem de cada detall per a assegurar l’èxit d’este. 

No deixes passar l’oportunitat que brinda la Generalitat Valenciana i contacta amb nosaltres per a promoure en el teu municipi l’esport com a hàbit saludable.

Contactar con Kangurea

Te lo ponemos muy fácil. Nuestra respuesta es inmediata.