fbpx

El Poble de Nou de Benitatxell inicia el seu projecte de transparència pública

El Poble de Nou de Benitatxell inicia el seu projecte de transparència pública

El Poble Nou de Benitatxell, OGOV

  • L’Ajuntament del Poble Nou de Benitatxell, en col·laboració amb EQUÀLITAT, participació i igualtat, durà a terme la Estratègia d’Actualització del Portal de Transparència i Capacitació del Personal.
  • Aquest projecte compta amb el finançament de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica gràcies a una subvenció valorada en 5.000 €. D’aquesta manera avançarem cap a millors mecanismes de rendició de comptes i de transparència pública.

La llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, ja estableix en el seu preàmbul que “l’accés a la informació pública i a les normes de bon govern han de ser els eixos fonamentals de tota acció política”. És per aquest motiu que  el projecte de la Estratègia d’Actualització del Portal de Transparència i Capacitació del Personal de l’Ajuntament del Poble Nou de Benitatxell anirà enfocat, no només a la modernització del portal, sinó a la seua adequació d’acord amb la llei estatal i autonòmica.

Aquest projecte es segmentarà en cinc parts perfectament estipulades, i serà en aquest procés on es farà la tasca d’analitzar, estudiar i recopilar tots els expedients, arxius, documents i informes necessaris per a incorporar-los en el Portal de Transparència; complint d’aquesta forma amb la periodicitat d’actualització de la informació estipulada en la llei. També es tindrà en compte que aquesta informació siga el més senzilla i comprensible possible a l’hora de pujar-la al portal. Així mateix, l’equip tècnic impulsor elaborarà un procés de maquetació i disseny gràfic, perquè la ciutadania puga accedir a la informació de forma clara i senzilla.

A més a més, perquè el projecte es complisca adequadament en el futur, l’Ajuntament treballarà amb l’equip de professionals d’EQUÀLITAT per a executar una sèrie de sessions grupals amb els diferents caps de serveis de les diferents àrees i departaments perquè exposen les seues recomanacions i, en conseqüència, es dinamitze tot el treball a realitzar. Aquesta activitat en concret comptarà amb l’assessorament i direcció de l’il·lustre catedràtic de la Universitat de València i membre del Consell de Transparència de la Generalitat Valenciana, D. Lorenzo Cotino Hueso.

Des de l’Ajuntament del Poble Nou de Benitatxell afrontem aquest projecte amb il·lusió, continuant en la via de la modernització administrativa i facilitant l’accés a la informació pública per part de la ciutadania, fomentant la rendició de comptes i establint la cultura de govern obert entre la població.

Comunicació EQUÀLITAT.

Contactar con Kangurea

Te lo ponemos muy fácil. Nuestra respuesta es inmediata.