fbpx

Registre de plans d’igualtat de les Administracions Públiques

Registre de plans d’igualtat de les Administracions Públiques

Resolució de 13 de juliol de 2023, de la Secretaria d’Estat de Funció Pública, per la qual es modifica la de 16 de març de 2023, per la qual es crea el Registre de plans d’igualtat de les Administracions Públiques i els seus protocols enfront de l’assetjament sexual i per raó de sexe.

El passat 13 de juliol, es va aprovar la incorporació de dos annexos complementaris al Registre de plans d’igualtat de les Administracions públiques i els seus protocols enfront de l’assetjament sexual i per raó de sexe.

Aquest Registre està enfocat per a ser un suport dels plans i els protocols, facilitant, l’accés i coneixement a la ciutadania dels documents nomenats amb anterioritat.

Sobre la base d’això, s’han incorporat al Registre de Plans d’Igualtat, dos annexos comprensius d’informació complementària que s’ha d’emplenar per les Administracions Públiques on tracten en primer lloc, les principals dades extretes juntament amb els objectius desenvolupats en els documents.

Seguidament, les condicions, mesures i accions, enfocades a garantir la igualtat efectiva entre dones i homes en l’accés a l’ocupació pública i en la carrera professional; la conciliació de la vida personal, familiar i laboral; la formació en igualtat i la presència equilibrada de dones i homes en els òrgans de selecció.

Finalment, s’assenyalen les mesures preventives que s’estableixen en els plans i els protocols per a fer front a l’assetjament sexual i per raó de sexe.

La finalitat mateixa de l’elaboració d’aquests annexos és obtindre les dades i informació necessària per a realitzar una anàlisi i diagnòstics dels Plans d’Igualtat i protocols que siguen clars, concís i a l’abast de totes les persones.

Per a dur a terme aquest procediment, els òrgans competents en matèria d’igualtat, remetran a la bústia institucional:
registro.planespublicosigualdad@correo.gob.es  dependent de la Direcció General de la Funció Pública, tant els plans i protocols com també, els annexos esmentats, i en el cas de ser necessari, les posteriors actualitzacions.

Una vegada recollida la informació pertinent, els plans i protocols juntament amb els annexos, es publicaran en la secció d’igualtat de la pàgina web de la Direcció General de la Funció Pública. Podent ser publicada a més, en el Portal www.administracion.gob.es  permetent el seu accés públic i automatitzat per a tota la ciutadania.

Contactar con Kangurea

Te lo ponemos muy fácil. Nuestra respuesta es inmediata.