• Serà hui, dimecres 17 d’octubre, a partir de les 19:00 hores a la Sala de Lectura Milagros Veres Marín
  • Aquestes accions seran executades per l’equip tècnic i governamental immers en aquesta iniciativa.

Aquesta vesprada a la Sala de Lectura Milagros Veres Marín de la Barraca d’Aigües Vives tindrà lloc la execució de dues accions contemplades dins del I Pla d’Acció de Govern Obert del municipi.

La nostra firma EQUÀLITAT, participació i igualtat fou l’encarregada de dissenyar aquest pla, i les accions seran executades per l’equip tècnic i governamental immers en aquesta iniciativa.

La primera d’elles serà l’auditoria de projectes relacionats amb Govern Obert impulsat per l’ajuntament, que es farà a les 19:00 hores. Auditoria la qual servirà per a adaptar la planificació estratègica de Govern Obert a les particularitats de la Barraca d’Aigües Vives i que permetrà emergir l’històric d’actuacions de l’ajuntament, empreses i associacions en els darrers tres anys.

Posteriorment, sobre les 20:00 hores, serà el torn de l’estudi qualitatiu de l’estat de Govern Obert a la localitat. Un estudi que consisteix a organitzar dinàmiques de participació qualitativa que acaparen tots els segments poblacionals susceptibles de fer aportacions al projecte de Govern Obert, mitjançant entrevistes per a extraure conclusions, valoracions i propostes respecte a l’estat del govern obert a la localitat.

Comunicació EQUÀLITAT