fbpx

Subvencions per a projectes de dinamització socioeconòmica

Actualidad, Subvenciones

Des de EQUÀLITAT, participació i igualtat, informem a totes les entitats sense ànim de lucre  convocatòria de subvencions de concurrència competitiva destinada a entitats sense ànim de lucre. Projectes de Dinamització Socioeconòmica.

Per a posar-ho al vostre coneixement, a continuació, detallarem les bases de la convocatòria.

QUINES ENTITATS SÓN BENEFICIÀRIES?

Entitats sense ànim de lucre amb domicili o seu en els municipis i nuclis de població rurals o en risc de despoblació previstos en la base primera, així com a altres entitats sense ànim de lucre amb domicili o seu en la Comunitat Valenciana, per a la realització d’activitats en territoris rurals o en risc de despoblació de la província de València.

¿CUÁL ÉS EL PLAZO DE PRESENTACIÓN?

Fins al 6 de juliol 2023

QUIN ÉS EL TERMINI DE JUSTIFICACIÓ?

Fins al 15 de setembre de 2024

QUINS PROJECTES SÓN SUBVENCIONABLES?

  1. Accions de modernització dels sectors productius.
  2. Activitats de formació, conscienciació o sensibilització en matèries relacionades amb el desenvolupament econòmic: emprenedoria, diversificació, innovació, digitalització, millora de la competitivitat o reconversió sectorial i recuperació de sectors tradicionals.
  3. Activitats científiques o divulgatives.
  4. Altres projectes d’impacte positiu per al desenvolupament en municipis rurals o en risc de despoblació diferents dels anteriors, i correspondrà l’admissió d’aquests, motivadament, a la comissió de valoració.

QUIN ÉS L’IMPORT SUBVENCIONABLE?

Pressupost total de: 250.000€.

Pressupost per a cada projecte: 10.000 €

Des de la nostra consultoria ens posem a la disposició de tots els ens anteriorment esmentats, amb la condició d’ajudar-los en tot el procés de confecció, gestió i tramitació de la sol·licitud de les subvencions, per a així poder confeccionar les actuacions, memòries, projectes, etc.

Amb el compromís i la seguretat que ens dona haver conformat i executat nombrosos plans d’igualtat, comptant amb els 15 anys d’experiència i de grans resultats que caracteritzen a EQUÀLTIAT, participació i igualtat.

No dubtes a contactar-nos per a més informació

___________________

Comunicació EQUÀLITAT

Teléfonos: 963 110 266 / 617 459 822
Email: info@equalitat.es

C/Mare de Déu de la Cabeça 42, pta 6 y 12
46014 – València 

¡Síguenos en redes sociales!