fbpx

Punts Violeta a les festes valencianes

Punts Violeta a les festes valencianes

Actualidad, Violencia de Género

Com a part de la seua actuació per a erradicar la violència de gènere, el Ministeri d’Igualtat ha desenvolupat un instrument pensat perquè tota la ciutadania puga informar-se i actuar en primera persona contra ella, l’anomenat Punt Violeta.

A través d’aquest instrument, qualsevol persona coneixedora o fins i tot víctima d’un cas de violència masclista o assetjament sexual, pot accedir a tota la informació disponible sobre com actuar, on trobar ajuda especialitzada o quina persona té les eines necessàries per a assistir a la dona.

Els Punts Violetes poden incorporar-se en qualsevol establiment, entitat, empresa o organisme públic, a través de la inclusió d’un espai físic segur on la persona que presencie o patisca qualsevol tipus d’agressió puga acudir a obtindre informació i ajuda.

En aquests espais hi haurà disponible una guia sobre què és la violència contra la dona i de quines maneres es manifesta, persones que acompanyen a la víctima o a la persona denunciant, així com informació respecte a serveis sanitaris o d’emergències, en cas d’agressió física.

A més d’això, tot l’espai pot ser decorat amb cartells i adhesius amb codis QR vinculats a guies sobre Punts Violetes, perquè tota persona puga ser coneixedora de que es tracta d’un espai segur contra la violència de gènere i puga fàcilment accedir a l’ajuda que necessite. A més d’això, també poden repartir-se braçalets de color violeta entre el personal organitzador, perquè la seua detecció en cas d’emergència siga el més fàcil i ràpida possible.

En el nostre compromís amb l’eliminació total de qualsevol mena de discriminació o violència, en EQUÀLITAT oferim suport a tota entitat, pública o privada, que estiga interessada a establir un Punt Violeta, ja siga de manera permanent en un establiment o local, ja siga per a la realització concreta d’actes, festivals, festes, etc. Comptant amb més d’una dècada d’experiència en l’àmbit de la violència masclista, així com amb professionals amb les aptituds necessàries per a fer-ho, la nostra consultoria pot oferir el material, la informació i la formació requerides per al correcte establiment d’aquests Punts.

DOCUMENTS D’INTERÉS I MATERIALS:

Ministeri dIgualtat: https://violenciagenero.igualdad.gob.es/informacionUtil/PuntoVioleta/home.htm

Generalitat Valenciana: https://inclusio.gva.es/es/web/mujer/punt-violeta1

Comunicació EQUÀLITAT

 

 

Contactar con Kangurea

Te lo ponemos muy fácil. Nuestra respuesta es inmediata.