fbpx

Subvencions Plans d’Igualtat de Gènere

Subvencions Plans d’Igualtat de Gènere

Sin categoría, Subvenciones

Subvencions Plans d’Igualtat de Gènere

Subvencions Plans d’Igualtat de Gènere: convocatoria a Ajuntaments i Entintas d’àmbit inferior al municipi (E.A.T.I.M.) de la província d’Alacant 2024

Quines entitats són les beneficiàries?

Les entitats beneficiàries són els Ajuntaments i Entitats d’àmbit territorial inferior al municipi (E.A.T.I.M.) de la província d’Alacant.

 

Quin és el terme de presentació de projectes?

Els projectes podran presentar-se fins al 27 de maig de 2024.

En general, quins projectes són subvencionables?

Podran ser objecte de subvenció els projectes que tinguen alguna de les següents finalitats:

  • L’elaboració del pla d’igualtat de gènere. I ja siga per primera vegada o es tracte d’un segon o posterior pla. A l’efecte d’aquesta convocatòria, podran ser objecte de subvenció les despeses destinades als treballs d’elaboració del pla (redacció), del diagnòstic del pla o de tots dos.
  • La realització de l’informe final d’avaluació del pla d’igualtat en vigor. A l’efecte d’aquesta convocatòria, podran ser objecte de subvenció les despeses destinades als treballs d’elaboració de l’informe d’avaluació final del pla, el període de vigència del qual ja haguera conclòs o estiguera a menys de mig any de finalitzar.

Quines despeses cobreix l’import de la subvenció?

Ja siga en els projectes d’elaboració o d’avaluació, les despeses a subvencionar, dins d’aquesta convocatòria, fan referència a les despeses del personal en relació amb els treballs del diagnòstic, d’elaboració o d’avaluació del pla, és a dir, els honoraris per aquests treballs, en cas de tractar-se d’un/a professional extern/a l’entitat local, o l’import del salari corresponent en funció del temps emprat, en cas de tractar-se d’un/una professional empleat/a pública de l’entitat local sol·licitant.

Llavors, quin és l’import de la subvenció?

L’import estimat inicial destinat a aquesta convocatòria serà de 100.000 euros. Les ajudes podran aconseguir fins al 100% de l’import sol·licitat com a subvenció, sempre que no supere el límit de 3.000 euros que s’ha establit com a import màxim per ajuda.

Contacta’ns

 

 

 

Subvencions Plans d'Igualtat de Gènere

Contactar con Kangurea

Te lo ponemos muy fácil. Nuestra respuesta es inmediata.