fbpx

Subvencions Responsabilitat Social per a ajuntaments-Diputació València

Subvencions Responsabilitat Social per a ajuntaments-Diputació València

RSE, Subvenciones
  • La Diputació de València obri la convocatòria per a la concessió de subvencions destinades al foment, promoció i divulgació de la responsabilitat social.
  • La quantia màxima a percebre serà de 5.000 euros.

Des d’EQUÀLITAT ens complau comunicar que mitjançant Decret del president número 2110, de 8 de març 2021, pel qual es convoquen subvencions destinades als municipis i entitats locals menors de la província de València.

Seguidament detallarem les qüestions més rellevants d’aquesta resolució:

Qui pot obtindré la condició de beneficiari?

Municipis amb població igual o inferior a 50.000 habitants i entitats locals menors de la província de València.

Quina és la quantia màxima que es pot rebre?

L’import màxim a rebre per cada municipi serà de 5.000 euros.

Objecte. L’atorgament d’aquestes subvencions variarà en funció de les modalitats previstes, que es descriuen a continuació:

  1. Promoció de la Responsabilitat Social.

Conscienciar i promoure els valors de la Responsabilitat Social per tal d’estendre el seu coneixement a les administracions públiques, empreses i/o societat, tant a través de campanyes de comunicació com altres activitats de caire semblant. Impulsar la formació en Responsabilitat Social mitjançant sessions instructives o seminaris, i la difusió de materials en paper o digital i fomentar la creació d’espais d’intercanvi d’experiències entre administracions públiques, empreses, entitats educatives, etc.

  1. Foment del consum de productes i serveis responsables.

Foment de consum responsable i de productes que integren valors de sostenibilitat, socials i ètics.

  1. Bon govern i ètica.

Promoure el disseny i adopció de codis ètics, de conducta i/o de bon govern, així com iniciar mesures que afavorisquen la modernització dels serveis públics i la reducció de les càrregues administratives.

  1. Estratègia i gestió socialment responsable.

Promocionar els sistemes de seguretat i privacitat de la informació. Impulsar les accions que afavorisquen l’emprenedoria i la innovació socialment responsable, sobretot en relació amb els reptes socials i mediambientals.

  1. Gestió responsable dels RRHH.

Promoure la formació en Responsabilitat Social per als empleats públics, així com els sistemes d’avaluació del compliment de les seues funcions. Incentivar accions que faciliten la conciliació de la vida familiar, personal i laboral.

  1. Cadena de subministrament.

Fomentar les compres responsables i la reserva de contractes a col·lectius desfavorits o empreses socials.

  1. Societat.

Iniciar accions dirigides al desenvolupament del benestar social, amb especial consideració dels col·lectius vulnerables. Foment del desenvolupament local centrat en la sostenibilitat i la Responsabilitat Social.

  1. Diàleg.

Promoure mesures encaminades a la millora de la comunicació i la col·laboració amb els grups d’Interés, així com accions que permeten la rendició de comptes de l’activitat dels ajuntaments respecte a aquests grups.

Quin és el termini de presentació de les sol·licituds?

Fins al 15 d’abril de 2021.

Quin es el termini de presentació de la justificació?

Fins al 7 d’octubre de 2021.

EQUÀLITAT, participació i igualtat és una consultora amb quasi déu anys d’experiència assessorant a les entitats, tant públiques com privades, en les qüestions de rellevància social. El nostre compromís amb la responsabilitat social ens ha portat a oferir serveis professionals i compromesos, però també a ajudar a diferents municipis a iniciar-se en aquest àmbit, convertint-nos en la consultora que ha aconseguit el 100% dels projectes Responsabilitat Social i Desenvolupament Sostenible. No dubtes en contactar amb nosaltres!

El text de la convocatòria i els seus annexos estan disponibles a la pàgina web de la Diputació de València:

https://www.dival.es/servicio-transparencia/content/subvencions-2021

Contactar con Kangurea

Te lo ponemos muy fácil. Nuestra respuesta es inmediata.