fbpx

Taller formatiu en igualtat. Aj. Alfara del Patriarca

Alfara del Patriarca, igualdad

L’Ajuntament d’Alfara del Patriarca és conscient de les desigualtats que encara en dia d’avui existeixen en el si de les nostres societats; unes desigualtats que s’han de pal·liar a través de polítiques públiques adaptades a la realitat de cada espai i de cada poble.

La igualtat i la perspectiva de gènere, com a principis arrelats en estratègies globals com l’Agenda 2030, han de ser tractats com eixos transversals que estiguen presents en cada una de les àrees d’actuació de les administracions, assumint així les discriminacions sistemàtiques patides per les dones anys darrere d’anys.

Ara, amb l’objectiu de seguir avançant pel camí que ens portarà, en un futur, a la consecució de la igualtat real i efectiva, l’Ajuntament d’Alfara del Patriarca ha desenvolupat, junt amb un equip expert en matèria d’igualtat, una acció formativa per al teixit associatiu que s’emmarca dins del seu II Pla Municipal d’Igualtat 2022-2025. La meta de l’actuació serà la d’introduir conceptes i principis bàsics en matèria de perspectiva de gener, pensant, naturalment, en l’aplicació que les entitats associatives locals poden fer d’aquests coneixements.

Aquesta sessió formativa tindrà lloc el dia 24 de març d’aquest any 2022, a les 19:00 hores i s’impartirà al Centre Cívic d’Alfara, situat al Carrer Mestre Palau, 15. La persona encarregada d’aquesta ponència serà Maria Amparo Calabuig, politòloga, component del Centre d’Investigació d’Estudis de Gènere de la Universitat Miguel Hernández i una dona realment implicada en qüestions socials.

Marisa Almodóvar Torres, alcaldessa d’Alfara del Patriarca i regidora de l’àrea d’Igualtat, destaca la importància de treballar en la igualtat amb de tots els col·lectius locals, fent que cadascú tinga la capacitat d’aplicar tot l’aprés en les seues activitats quotidianes. A més a més, Marisa Almodóvar incideix en la necessitat de seguir implementant el II Pla Municipal d’Igualtat, ja que solament així el poble d’Alfara del Patriarca garantirà un futur més igualitari i just per a la seua ciutadania.

Pel que fa a la resta d’accions que, en aquest exercici 2022, s’implementaran al municipi, l’Ajuntament d’Alfara del Patriarca seguirà informant el veïnat, animant en cada comunicació a la participació i a la implicació de la població en els assumptes públics.

_______________

Comunicació EQUÀLITAT

Teléfonos: 963 110 266 / 617 459 822
Email: info@equalitat.es

C/Mare de Déu de la Cabeça 42, pta 6 y 12
46014 – València 

¡Síguenos en redes sociales!