fbpx

Si toquen a una, ens toquen a totes

Actualidad, equipo, igualdad, Violencia de Género

Hui, 25 de novembre, es commemora el Dia Internacional de l’Eliminació de les Violències contra les Dones, un dia per a recordar a totes les dones que han sigut assassinades a mans d’homes, pel fet de ser dones, però sobre tot per a recordar quines són les causes del feminicidi.

El sistema patriarcal es troba immers a tots els sectors i perpetua la subordinació de la dona cap a l’home, on la màxima expressió és la violència física i psíquica  cap a les dones. Des de que consta, al 2003, un total de 1.074 dones han sigut assassinades, 41 aquest any, segons les llistes oficials; però hem de tenir en compte totes aquelles dones que han desaparegut, s’ha arxivat el seu cas  o no hi ha proves, però que van ser assassinades a mans d’homes.

Per entendre la gravetat de l’assumpte, com em recordava fa ben poc una companya, el terrorisme d’ETA va matar 829 persones en quasi 40 anys, i el terrorisme masclista supera les mil víctimes en menys de 20 anys. A més, hem de tenir en compte les circumstàncies que envolten els assassinats que agreugen, més si cap, la situació de vulnerabilitat de les víctimes:

  • Segons dades de l’Observatori del Ministeri d’Igualtat, el domicili familiar és l’escenari del 83,3% dels casos d’assassinat de dones a mans de les seues parelles i exparelles.
  • El 21,6% de les dones que ha patit violència sexual fora de la parella afirma que l’agressor era un familiar, el 49% un amic o conegut i el 39’1% un desconegut; tal i com assenyala la Macroenquesta de Violència de Gènere de 2019, publicada aquest setembre.
  • A la Memòria anual de Fiscalia, trobem que el darrer any un 74’57% de les víctimes no havia interposat mai una denúncia, el que és una enorme errada al sistema judicial.

No obstant això, a la fi, no volem parlar de números, són dones, som dones que patim violències cada dia, des de comentaris de menyspreu, assetjament sexual a la feina, al carrer, o de festa, a agressions i violacions. Perquè aquest sistema ens silencia, ens desprestigia, ens tracta com objectes, i ens obliga a demostrar doblement la nostra valia.

Per totes aquestes raons i per totes nosaltres, hem d’unir-nos i, a la vegada, ser conscients de la doble discriminació que viuen moltes per formar part de col·lectius oprimits o invisibilitzats com les dones negres, lesbianes, transsexuals o amb escassetat de recursos.

L’objectiu és ficar als homes al focus, per tal de sensibilitzar i crear consciència sobre els privilegis que mantenen, i així visibilitzar masculinitats igualitàries.

Seguirem lluitant per totes, per les que ja no estan i per les que seguim al camí de la sororitat. Juntes som força!

____________________________

Hoy, 25 de noviembre, se celebra el Día Internacional para la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres, un día para recordar a todas las mujeres que han sido asesinadas a manos de hombres, por ser mujeres, pero sobre todo para recordar cuáles son las causas del feminicidio.

El sistema patriarcal está inmerso en todos los sectores y perpetúa la subordinación de las mujeres hacia el hombre, donde la máxima expresión es la violencia física y psíquica hacia las mujeres. Desde que consta, en 2003, un total de 1.074 mujeres han sido asesinadas, 41 este año, según las listas oficiales; pero debemos tener en cuenta a todas aquellas mujeres que han desaparecido, su caso ha sido archivado o no hay pruebas, pero fueron asesinadas a manos de hombres.

Para entender la gravedad del asunto, como me recordó recientemente una compañera, el terrorismo de ETA mató a 829 personas en casi 40 años, y el terrorismo machista ha superado las mil víctimas en menos de 20 años. Además, debemos tener en cuenta las circunstancias que rodean los asesinatos que agravan, más si cabe, la situación de vulnerabilidad de las víctimas:

  • Según datos del Observatorio del Ministerio de Igualdad, el domicilio familiar es el escenario del 83,3% de los casos de asesinato de mujeres a manos de sus parejas y exparejas.
  • El 21,6% de las mujeres que han sufrido violencia sexual fuera de la pareja afirman que el agresor era un familiar, el 49% un amigo o conocido y el 39,1% un extraño; como señaló el Macroencuesta de Violencia de Género de 2019, publicada este septiembre.
  • En la Memoria Anual de la Fiscalía, encontramos que en el último año el 74,57% de las víctimas nunca habían presentado una denuncia, lo que es una gran falla en el sistema judicial.

Sin embargo, al final, no queremos hablar de números, son mujeres, somos mujeres que sufrimos violencias cada día, desde comentarios de desprecio, acoso sexual en el trabajo, en la calle, o de fiesta, hasta agresiones y violaciones. Porque este sistema nos silencia, nos desprestigia, nos trata como objetos y nos obliga a demostrar doblemente nuestra valía.

Por todas estas razones y por todas nosotras, debemos unirnos y, a la vez, ser conscientes de la doble discriminación que experimentan muchas por formar parte de colectivos oprimidos o invisibilizados como las mujeres negras, lesbianas, transexuales o con recursos escasos.

El objetivo es poner a los hombres en el foco, con el fin de sensibilizar y crear conciencia acerca de los privilegios que mantienen, y así visibilizar masculinidades igualitarias.

Seguiremos luchando por todas, por las que ya no están y por las que seguimos en el camino de la sororidad. ¡Juntas somos fuerza!

_______________________________

Departamento Igualdad (Lorena, Carla, Laura y Jose L.)

Teléfonos: 963 110 266 / 617 459 822
Email: info@equalitat.es

C/Mare de Déu de la Cabeça 42, pta 6 y 12
46014 – València 

¡Síguenos en redes sociales!